Homepage Contact Direct aanmelden Archief
Nieuwsbriefarchief  
Geachte heer/mevrouw,

Blijf via deze nieuwsbrief goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs voor volwassenen.

Met vriendelijke groet,
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
In deze uitgave:

Eerste certificering keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische vaardigheden
24 en 25 januari Open Dagen
Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
Takomst yn Tuke Technyk
Talant biedt 25 opleidingsplaatsen voor zij-instromers gehandicaptenzorg
Practoraat digitale weerbaarheid
Werk jij als tandartsassistent, maar heb je nog geen diploma?
Direct inzetbare Apothekersassistent in opleiding
Wil je met kinderen werken?
Ervaringsverhaal van een student uit het volwassenenonderwijs
Eerste certificering keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische vaardigheden
Delen:  

Op donderdag 12 december ontvingen verzorgenden van Patyna hun certificaat voor het keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische vaardigheden. Dit is de eerste groep die het nieuwe certificeerbare keuzedeel heeft afgerond. De medewerkers kunnen nu breder worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen ondersteunende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen. Het keuzedeel is geaccrediteerd, dit betekent dat ze het keuzedeel afsluiten met een mbo-certificaat in het diplomaregister van DUO. Lees meer

24 en 25 januari Open Dagen
Delen:  

Overweeg je om een opleiding of cursus te volgen? Je kunt bij ons terecht voor opleidingen, cursussen en trainingen in diverse richtingen. Je kunt kiezen voor een mbo-opleiding, een branche-erkende opleiding, een cursus, training of voor een traject op maat. We houden rekening met jouw persoonlijke situatie. Ons onderwijs is zó ingericht dat jouw opleiding goed is te combineren met werk en/of gezin. Vaak kun je de opleiding of cursus versneld of in de avonduren volgen en zijn er mogelijkheden voor (online) zelfstudie. Je krijgt les in kleine groepen en je zit met vakgenoten in de klas. Wij informeren je graag over je scholingsmogelijkheden. Bezoek onze Open Dag op vrijdag 24 januari tussen 13.00 uur en 20.30 uur in Drachten, Emmeloord, Leeuwarden of Sneek. Of kom op zaterdag 25 januari tussen 9.30 uur en 13.00 uur naar onze vestiging op Urk!

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
Delen:  

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar uit. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag aan de Tweede Kamer. Lees meer over de SLIM-regeling
Onze opleidingsadviseurs gaan graag met je (organisatie) in gesprek over de subsidiemogelijkheden en hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan een leven lang ontwikkelen in het mkb.

Takomst yn Tuke Technyk
Delen:  

Vijf gerenommeerde Friese installatiebedrijven leiden hun toekomstige werknemers in samenwerking met ROC Friese Poort en OTIB zelf op in Zwaagwesteinde. Callista de Vrij, arbeidsmarktcoach van Metechnica werft namens de vijf bedrijven geschikte kandidaten voor de spoedcursus gericht op de basis W-installatietechniek en basis Elektrotechniek mét baangarantie. Het gaat om werkloze werkzoekenden. De eerste 6 cursisten zijn in november gestart. Per week hebben ze 3 dagen les en lopen 2 dagen roulerend stage bij 1 van de 5 initiatiefnemers: Pranger-Rosier Installaties, Koninklijke Damstra Installatietechniek BV, Lodema Elektrotechniek bv, ITBB en Van der Weerd Installatietechniek. Na afloop van de periode kunnen de deelnemers de opgedane kennis verder in de praktijk brengen bij één van deze installatiebedrijven. Lees meer.
De tweede groep gaat naar verwachting in maart 2020 van start. Ben of ken je iemand die deze gratis praktische spoedcursus installatietechniek wil volgen? Mail je naam en telefoonnummer naar: callista.de.vrij@metechnica.nl of bel tijdens kantoortijden: 06-31779650.

Talant biedt 25 opleidingsplaatsen voor zij-instromers gehandicaptenzorg
Delen:  

Talant werft zij-instromers die in de gehandicaptenzorg willen werken. In samenwerking met ROC Friese Poort biedt Talant per 1 maart 2020 25 opleidingsplaatsen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg mbo 4. Je krijgt als zij-instromer een leer-werkovereenkomst en gaat direct de praktijk in. Vanaf dag één werk je met cliënten en word je begeleid door ervaren collega's. Je wordt gekoppeld aan verschillende locaties van Talant, zodat je een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden en doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg. Er kwamen 140 geïnteresseerden naar de informatiebijeenkomsten. Belangstellenden kunnen tot 3 januari solliciteren. Er worden 25 deelnemers geselecteerd voor het opleidingstraject. Lees meer

Practoraat digitale weerbaarheid
Delen:  

ROC Friese Poort zet stevig in op de digitale normen en waarden van haar studenten. Op 3 december werd Renze Tjoelker geïnstalleerd als practor van het practoraat 'Digitale Weerbaarheid'. Dit practoraat focust op onderzoek en innovatie om de digitale weerbaarheid van mensen te vergroten op privé- en professioneel gebied. ‘Hoe zorgen wij voor elkaar in het digitale domein? Wat mag wel en wat mag niet? Dit zijn de vragen waar we met dit practoraat antwoord op willen geven’, aldus Remco Meijerink, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Friese Poort. ‘Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen gericht op de technische harde kant van digitalisering. Deze bieden slechts een deel van het antwoord. Het gaat ook om het menselijk online gedrag.’ Lees meer

Werk jij als tandartsassistent, maar heb je nog geen diploma?
Delen:  

Start dan 27 januari 2020 in Leeuwarden met de opleiding Tandartsassistent mbo 4 (je kunt iedere 10 weken instromen)! Haal in 2 of 3 jaar je mbo-diploma! Tijdens het intakegesprek bespreken we welk traject passend is. Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die er gemaakt worden voor de begeleiding van een student.

Direct inzetbare Apothekersassistent in opleiding
Delen:  

Wil je als werkgever een werkplek bieden voor een volwassene die direct inzetbaar is en tegelijkertijd wordt opgeleid tot gediplomeerd Apothekersassistent? Het scholingstraject Apothekersassistent mbo 4 start in januari 2020 in Leeuwarden en duurt 3 jaar (onder bepaalde voorwaarden is er een versnelling mogelijk). Als je medewerker een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kun je als werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die er gemaakt worden voor de begeleiding van een student.

Wil je met kinderen werken?
Delen:  

Start dan in 2020 met een mbo-opleiding:

Werk je al in de kinderopvang? Start dan 30 januari en school je in 1 jaar bij tot Gespecialiseerd pedagogisch medewerker mbo 4!

Ervaringsverhaal van een student uit het volwassenenonderwijs
Delen:  

Drie keer in de week gaat Louida Taloustan samen met haar dochter naar ROC Friese Poort. Haar dochter van 16 jaar gaat naar de Entree-opleiding en Louida naar de klas voor Inburgering. Samen werken ze aan hun toekomst in Nederland. Drie jaar geleden kwam Louida vanuit Syrië naar Nederland. Het gezin voelt zich al goed thuis in Nederland. “Mijn man is klaar met de inburgering. In Syrië was hij chauffeur en nu werkt hij in een visfabriek op Urk. Alles is hier anders, maar het is fijn dat wij hier kunnen werken en dat de kinderen het goed hebben. Als ik zelf klaar ben met de inburgering wil ik graag werken in de dierentuin, want ik houd echt van dieren. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn inburgering ga halen, want de docenten helpen me goed en ik mag alles vragen". Lees meerHomepage Inschrijven Voorwaarden Disclaimer