Homepage Contact Direct aanmelden Archief
Nieuwsbriefarchief  
Geachte heer/mevrouw,

Blijf via deze nieuwsbrief goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs voor volwassenen.

Met vriendelijke groet,
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
In deze uitgave:

Ontvangst certificaat Taalakkoord
Cyber to go - Wake up sessie voor ondernemers
Algemene Verordening gegevensbescherming
Verdiepingscursus Cyber Aware @Work
Lancering Voucherregeling MKB Fryslan
EGF-aanvraag massaontslag bancaire sector
Diplomering 31 Verzorgenden IG
ROC Friese Poort STAR Awards 2018
'Ik wil dit afmaken voor mijn jongens'
Ontvangst certificaat Taalakkoord
Delen:  

Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleiding wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord. Hans Huiskes gaf in het ambitiedocument aan: “ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen staat midden in de samenleving en is een maatschappelijk zeer betrokken onderneming. We vinden het belangrijk dat we mensen opleiden tot maatschappelijk betrokken vakmensen. We zijn een organisatie waar mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen en we verbinden ons aan de regio. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen zich met taal en rekenen goed kunnen redden op de werkvloer.” Lees meer 

Cyber to go - Wake up sessie voor ondernemers
Delen:  
Vraag je je als ondernemer weleens af:
  • of je alles goed geregeld hebt in je bedrijf om digitaal veilig te zijn?
  • hoe een hacker te werk gaat?
  • waarom cybercrime jou als ondernemer ook zou kunnen overkomen?
  • hoeveel een kopie van een paspoort of creditcardnummer eigenlijk waard is op Internet?
  • wat de laatste trends zijn op het gebied van cybercriminaliteit?
  • hoe je je telefoon en tablet beter kan beveiligen bij diefstal?
  • wat je zou moeten doen als je bestanden gegijzeld zijn?

Als dit vragen zijn die je wel eens bezig houden, dan is de Cyber to Go - Wake up sessie op donderdag 17 mei in Lokaal55 in Sneek precies iets voor jou! Meer informatie en aanmelden.

Algemene Verordening gegevensbescherming
Delen:  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. Misschien heb je een keer per ongeluk een mailbericht naar de verkeerde persoon gestuurd, omdat het e-mailadres automatisch aangevuld werd. Of stuur je digitale nieuwsbrieven of uitnodigingen naar mensen waar je geen toestemming van hebt. Lees meer

Verdiepingscursus Cyber Aware @Work
Delen:  

Mede door de nieuwe AVG-wet hebben de medewerkers van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen een verdiepingscursus Cyber Aware @Work gevolgd. In de verdiepingscursus stond het onderwerp 'bijzondere persoonsgegevens' centraal. Als onderwijsinstelling werken wij veel met bijzondere persoonsgegevens en vindt er een uitwisseling plaats met die gegevens naar bijvoorbeeld overheidsinstellingen zoals DUO. De cursus heeft onze medewerkers goed voorbereid en alert gemaakt. Lees meer
Ook geïnteresseerd in een cursus op locatie? Neem dan contact op met Christa van der Veer, opleidingsadviseur, via telefoonnummer (058) 233 9966.

Lancering Voucherregeling MKB Fryslan
Delen:  

De provincie Fryslân heeft tijdens de Business Contact Dagen in Leeuwarden de Voucherregeling MKB Fryslân gelanceerd. Met de regeling wil de provincie zoveel mogelijk mkb’ers stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Vanaf 20 maart 2018 kunnen mkb’ers in de provincie Fryslân subsidie ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. 50% van de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminar of cursussen wordt vergoed. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro. Lees meer


EGF-aanvraag massaontslag bancaire sector
Delen:  

Bedrijven en sectoren die getroffen zijn door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economiche financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruik maken van het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Gemeente Leeuwarden heeft namens de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel de EGF-aanvraag bedaan voor de bancaire sector. Lees meer

Diplomering 31 Verzorgenden IG
Delen:  

Op donderdag 5 april 2018 namen 31 studenten van het volwassenenonderwijs hun mbo-diploma Verzorgende IG in ontvangst. De studenten volgden een scholingstraject Verzorgende IG in Leeuwarden speciaal voor volwassenen. Van deze gediplomeerden zijn 10 studenten werkzaam bij Stichting Kwadrantgroep. Van harte gefeliciteerd met het diploma!

ROC Friese Poort STAR Awards 2018
Delen:  

Op 16 april werden in Stadsschouwburg de Harmonie de ROC Friese Poort STAR Awards uitgereikt. Zo'n 500 bezoekers bezochten het feestelijke evenement met Jan Versteegh als presentator. Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur: “Wij zijn super trots op onze Stars. En op alle studenten die meewerkten om dit evenement tot een succes te maken. Uitblinken kun je op verschillende manieren. Dat kan een bijzonder talent zijn, maar ook zelfstandigheid, gedrevenheid, passie, doorzettingsvermogen of creativiteit. Als ROC Friese Poort willen we dat studenten het beste uit zichzelf halen.” De uitblinkende studenten, docenten en stagebedrijven werden als echte sterren in het zonnetje gezet. 'Ik wil dit afmaken voor mijn jongens'
Delen:  

Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma. "Ik had veel anders kunnen doen, maar ik heb mezelf ontwikkeld en maak nu veel betere keuzes. Deze opleiding is mijn tweede kans en die ga ik zeker grijpen!” Lees meer

 

 

Homepage Inschrijven Voorwaarden Disclaimer